EDİTÖR KURULU

Derginin Sahibi

Prof. Dr. Hayati AKYOL

(Sınıf Öğretmenleri Eğitimcileri Derneği Adına)

Sınıf Öğretmenleri Eğitimcileri Derneği (SÖED) Başkanı

Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Hayati AKYOL, Gazi Üniversitesi

Baş Editör

Prof. Dr. Ayfer ŞAHİN, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Editörler Yardımcısı

Doç. Dr. Yasemin KUŞDEMİR, Kırıkkale Üniversitesi

Dil Editörleri

Doç. Dr. Bengisu KAYA ÖZGÜL, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Doç. Dr. Demet ŞAHİN KALYON, Gazi Osman Paşa Üniversitesi

Doç. Dr. Derya CAN, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Doç. Dr. Hülya KODAN, Bayburt Üniversitesi

Doç. Dr. Sümeyra AKKAYA, İnönü Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Neşe UYGUN, Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Olcay ÖZDEMİR, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Sümeyra CEYHAN, Muş Alpaslan Üniversitesi

Dr. Özgür SİREM, Millî Eğitim Bakanlığı

Alan Editörleri

Matematik Öğretimi

Prof. Dr. Gökhan ÖZSOY, Ordu Üniversitesi

Prof. Dr. Özlem DOĞAN TEMUR, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Prof. Dr. Veli TOPTAŞ, Kırıkkale Üniversitesi

Doç. Dr. Yasin GÖKBULUT, Tokat Üniversitesi

Fen Bilgisi Öğretimi

Prof. Dr. Nil DUBAN, Afyon Kocatepe Üniversitesi

Prof. Dr. Selami YANGIN, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Doç. Dr. Menşure ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi

Prof. Dr. Aysel DEMİROĞLU, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Prof. Dr. Hakan DÜNDAR, Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Kaan DEMİR, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Doç. Dr. Soner ALADAĞ, Aydın Üniversitesi

Doç. Dr. Şükran CALP, Düzce Üniversitesi

Doç. Dr. Turğay ÖNTAŞ, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

İlk Okuma Yazma Öğretimi

Prof. Dr. Emre ÜNAL, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Prof. Dr. Fatma KIRMIZI, Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Muhammet BAŞTUĞ, İstanbul Üniversitesi/Cerrahpaşa

Prof. Dr. Mustafa YILDIZ, Gazi Üniversitesi

Türkçe Öğretimi

Prof. Dr. Ayfer ŞAHİNKırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Prof. Dr. Erol DURAN, Uşak Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa BAŞARAN, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Turan TEMUR, Anadolu Üniversitesi

Program Geliştirme

Prof. Dr. Çavuş ŞAHİN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim COŞKUN, Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. İsa KORKMAZ, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet GÜLTEKİN, Anadolu Üniversitesi

Çocuk Edebiyatı

Prof. Dr. Hülya KARTAL, Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Serdarhan Musa TAŞKAYA, Mersin Üniversitesi

Drama ve Oyun

Prof. Dr. Fatih Çetin ÇETİNKAYA, Düzce Üniversitesi

Prof. Dr. Yalçın BAY, Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Pınar BULUT, Gazi Üniversitesi

Özel Eğitim

Prof. Dr. Sabri SİDEKLİ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Hatice DEĞİRMENCİ GÜNDOĞMUŞ, Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Mahmut ÇİTİL, Gazi Üniversitesi

Dizgi-Mizanpaj Editörü

Arş. Gör. Fatma Cahide ÖZÇELİK, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Sekreterya

Arş. Gör. Fatma Cahide ÖZÇELİK, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Uluslararası Yayın ve Danışma Kurulu

Prof. Dr. A. Seda SARACALOĞLU, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ahmet SABAN, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ali ERSOY, Anadolu Universitesi, Turkiye

Prof. Dr. Ali YILMAZ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ayfer ŞAHİN, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Barış ÇAYCI, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Çavuş ŞAHİN, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Douglas K. HARTMAN, Michigan State Üniversitesi, USA

Prof. Dr. Emre ÜNAL, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ergün ÖZTÜRK, Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Erol DURAN, Uşak Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Fatih Çetin ÇETİNKAYA, Düzce Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Gizem SAYGILI, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Gökhan ÖZSOY, Ordu Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hakan DÜNDAR, Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Halil İbrahim YALIN, Cyprus International University, Nort Cyprus

Prof. Dr. Hannu L. T. HEIKKINEN, University of Jyväskylä, Finland

Prof. Dr. Hayati AKYOL, Gazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hülya KARTAL, Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hüseyin ANILAN, Eskişehir Osmangazi, Türkiye.

Prof. Dr. İbrahim COŞKUN, Trakya Üniversitesi, Türkiye.

Prof. Dr. İsa KORKMAZ, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Kasım YILDIRIM, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Kutlay YAĞMUR, Tilburg University, Hollanda

Prof. Dr. Linda ROBERTSON, Kent State University, USA

Prof. Dr. Mehmet GÜLTEKİN, Anadolu Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Muhammet BAŞTUĞ, İstanbul Üniversitesi/Cerrahpaşa, Türkiye

Prof. Dr. Mustafa BAŞARAN, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mustafa YILDIZ, Gazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Soner Mehmet ÖZDEMİR, Mersin Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Şengül Saime ANAGÜN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Şerife Dilek BOYACI, Anadolu Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Taner ALTUN, Trabzon Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Timothy RASINSKI, Kent State University, USA

Prof. Dr. Veli TOPTAŞ, Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye