Amaç ve Kapsam

Amaç

Sınıf Öğretmenliği Araştırmaları Dergisi’nin (SÖAD) temel amacı, sınıf öğretmenliği alanındaki kuramsal, alan ve uygulamalı araştırmaların yayımlanmasıdır.

SÖAD, sınıf öğretmenliği alanında çalışan araştırmacı, öğretmen, öğretmen adayı ve diğer eğitim paydaşlarının akademik çabaları doğrultusunda ilkokul eğitim sistemini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda SÖAD, ilkokul eğitim sistemine yönelik çözüme dayalı bakış açıları ve kaliteli bilimsel araştırmalar aracılığıyla alana katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

SÖAD, öncelikle ülkemizde ve tüm dünyada bireylerin bilgi, beceri ve tecrübeleri doğrultusunda eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi amacına hizmet etmektedir. Ayrıca SÖAD, ülkemizin ilkokul kademesinde var olan sorunlara çözüm üretmeyi, ilkokul öğretmenlerinin ve sınıf öğretmenliğinde görev yapan akademisyenlerin gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Ainsi, il serait facile de télécharger 1xBet Android apk à partir du site Web https://1xbetsénégal.com, car le fichier est léger et l’application elle-même fonctionne parfaitement.

Odak ve Kapsam

Sınıf Öğretmenliği Araştırmaları Dergisi (SÖAD), Sınıf Öğretmenliği Eğitimcileri Derneği (SÖED)   tarafından Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanan uluslararası, akademik ve hakemli bir dergidir. Dergiye Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler  kabul edilmektedir.

Hedefler doğrultusunda Sınıf Öğretmenliği Araştırmaları Dergisi’nin yayın odağında;

Forneça uma senha forte para seu perfil pessoal no Pin Up https://pinupcasinobrasil.com.br/ Casino.

  • Türkiye’nin temel eğitim kademesinde yerel ve güncel eğitim sorunlarını kendi özelinde değerlendirerek ulusal karşılaştırmalarla inceleyen,
  • Sınıf öğretmenliği alanındaki araştırmacıların akademik üretim ve gelişimlerine katkısı olan,
  • Sınıf öğretmenliği alanındaki güncel yönelimleri takip eden,
  • Sınıf öğretmenlerinin mesleki gelişimine katkı sağlayan,
  • 21. yüzyıl becerilerini geliştiren ve gelişimsel özelliklerini ön planda tutan,
  • Disiplinlerarası araştırmaları destekleyen,
  • Okul içi/dışı, sınıf içi/dışı uygulamaların paylaşılmasına katkı sağlayan,
  • Eğitimde öğretmen, öğrenci ve veli katılımını destekleyen araştırmalara yer vererek alana katkı sağlayan,
    If a user has the necessary amount of money in their personal account on the https://bigintmedia.in Casino website in the appropriate wallet, they can easily start playing games and placing bets.

araştırmaların yayımlanmasını ve ilgililerle paylaşılmasını sağlamaktır.

SÖAD’nde her sayıda birden fazla olmamak kaydıyla eğitimle  kitap incelemesi ve düşünce yazısına  da yer verilebilmektedir. 

Более того, демоверсия автоматов не требует от геймеров обязательной регистрации на данной uaiato.com.ua азартной платформе онлайн.

Dergide, Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler yayımlanmaktadır.  

Dergiye sunulan bütün makaleler gizli hakemlik ilkesi ile en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir.

Yayın Sıklığı

SÖAD temmuz ve aralık ayında olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır.

Yayın Dili

SÖAD’nde Türkçe veya İngilizce dillerinden gönderilen makaleler yayımlanabilmektedir.

Açık Erişim Politikası

SÖAD açık erişim politikasını benimsemiştir. Derginin tüm sayılarına Web sayfasından ücretsiz olarak erişim sağlanmaktadır.